จองวัคซีน แบบบุคคล (เดี่ยว)
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
ข้อควรระวัง หากน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม ควรปรึกษาแพทย์ก่อนฉีด *
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
หมายเหตุ
ระบบจะแจ้งวันที่เข้ารับการฉีตวัคซีนหลังจาก วันที่ 25 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป